Kent Sağlık Profili
Geri

Bir kent sağlığı profili; şehirde yaşayanların sağlığının ve bunları etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel bir açıklamasıdır. Bu profil sorunları tanımlar, gelişim için önerilerde bulunur ve faaliyetleri teşvik ederek, ilgili tüm sektörlerin bilginin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve sunulması için birlikte çalışmalarını sağlar. Verilerin analizi, raporun hazırlanması, rapor bulgularının sunumu ve iletilmesi ile ilgili rehberlik hizmeti verir. Bir kent  sağlığı profilinin içeriği hakkında detaylı öneriler sunar. 

Kapsamlı kent sağlığı profilleri; Sağlıklı Kentler projesinin anahtar ürünlerini temsil eder. Bunlar, sağlığın yerel düzeyde geliştirilmesi için gösterilen ciddi çabaların kanıtlanmasını ve güvenilir olmasını sağlar. Bu profiller sağlığın savunulması, önceliklerinin belirlenmesi ve güvenilirliği için temel görevi yerine getirir. Profiller insanların sağlığı ve içinde yaşadıkları şartlar ile ilgilidir. Bunlar, değişim için son derece gerekli olan araçlardır ve bu yüzden yerel karar alma ve stratejik planlama aşamalarının ayrılmaz birer parçasıdırlar. Profillerin hazırlanması sektörler arası çalışma, toplumun ve medyanın katılımı için eşsiz olanaklar yaratır.  

Bir profil, şehirlere bir çok şekilde yardımcı olabilir: üretilmesi için gerekli olan işbirliği sağlık ortaklıklarını sağlamlaştırmaya yardımcı olabilir; içerdiği bilgiler sağlık sorunlarını gösterebilir ve ortakları çözüm bulmak için bir araya getirebilir.  

İyi bir profil, bir şehri ve bu şehirde yaşayanların sağlığını etkileyen faktörleri açık bir şekilde tanımlar ve değişim için heves ve enerji yaratacak önerileri ortaya koyar. Profil hem toplum katılımı hem de politik destek için bir odak sağlamalıdır.  

Bir kentin sağlık profili, şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını etkileyen faktörlerin niceliksel ve niteliksel bir açıklamasıdır. Sorunları tanımlar, gelişim için öneriler ve faaliyeti teşvik eder.  

Bir kent sağlık profili: 

·   Kentle ilgili sağlık bilgilerini özetlemeli, 

·   Kentteki sağlık sorunlarını tanımlamalı, 

·   Kentteki sağlığı etkileyen faktörleri tanımlamalı, 

·   Sağlığın geliştirilmesi için önerilen faaliyet alanlarını tanımlamalı, 

·   Kentte sağlıkla ilgili değişiklikler yapılması için uyarıcı olarak davranmalı, 

·   Sağlıkla ilgili olarak elde edilecek hedefler belirlemeli, 

·   Sektörler arası faaliyet için bir uyarıcı görevi yapmalı, 

·   Sağlık göstergeleri hakkında yeni veri ihtiyaçlarını tanımlamalı, 

·  Sağlığı etkileyen konular hakkında halka, politikacılara, profesyonellere ve karar vericilere kolayca anlaşılabilir bir şekilde bilgi vermeli, 

·   Sağlığı ve sağlık belirleyicilerini görünür hale getirmeli,

·   Yerel topluluğun kentteki sağlık konularına ilişkin görüşlerini kaydetmelidir.  

Sağlıklı Kentler hareketine katılan tüm şehirler kendilerini şehirde yaşayanların sağlığının geliştirilmesine adamışlardır. Kent sağlığı profili bu işe yardımcı olunması için bir araçtır. Politikacılar, uzmanlar ve şehirde yaşayanlar arasında değerli bir iletişim kanalı oluşturmalı ve sağlık sorunlarının açıkça tartışılmasını kolaylaştırmalıdır.