Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi
Geri  
       


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan, “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” isimli proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ile birlikte yürütülmektedir. Proje çalışmalarına 15 Eylül 2017 tarihinde başlanmıştır.

Proje kapsamında;

*İzmir'in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak,

*Pilot ilçe olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ve değişim modelleri oluşturulacak,

*Kentsel ekosistem hizmetleri hesaplanarak haritalandırılacak,

*Yapılan tüm haritalandırmalar sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için öneriler oluşturulacak,

*AB ülkesinde yer alan başarılı uygulamalar ziyaret edilecek,

*Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap oluşturulacak ve

*Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar için eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

Düzenlenen proje toplantılarında, proje yürütülmesi sürecine dair görüşmeler yapılarak uygulamaya geçirilmektedir.

Haber Tarihi: 15.09.2017
Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi tanıtım toplantısı 16.04.2018 tarihinde İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.


    


Yeşil Odaklı Çevre İçin Önemli Hamle...

Dünyanın geleceğini tehdit eden çevre sorunlarına karşı sağlıklı bir kentleşme modelini savunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği proje ve uygulamalarla da öncü olmaya devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi, “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” isimli projeyle Avrupa Birliği'nden 150 bin 386 Avro hibe kazandı.

Daha yeşil bir İzmir için adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yön verecek uygulamaların birini daha ele alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’yle birlikte hazırlanan "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" adlı proje amaçlarıyla ilçe belediye temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşları üyelerine anlatıldı. Pilot bölge olarak Balçova’yı seçen Büyükşehir Belediyesi, 18 ay sürecek çalışma sonrasında kentin yeşil alt yapısını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda 2050 ve 2100 yıllarına ait iklim senaryoları ile modellerini de bu projeyle ortaya koyacak. AB'den 150 bin 386 Avro hibe almaya hak kazanan “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” isimli proje sonrasında ise İzmir’in ‘Yeşil Altyapı ve Ekosistem’ servisleri kılavuzu’ hazırlanacak.


Raylı sistem yatırımları karbon salımını düşürecek

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Türkiye’deki büyük kentler arasında karbon salımını azaltmaya yönelik adım atan tek yerel yönetimin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa esaslı çözümleri araştırıyor, toplu taşımada lastik tekerlekten elektrikli ve raylı sisteme geçme yönünde önemli adımlar atıyor. Raylı sistemler ulaşımı konforlu hale getirmenin yanı sıra karbon salımını önemli ölçüde azaltacak. Benzer şekilde otobüs filomuzu da elektrikli hale getirdik. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek büyük çaplı yatırımları da yapıyoruz.”


Haber Tarihi: 17.04.2018
"Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama"projesi 4.Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleşti.


      

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities)" projesinin 4. Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamında desteklenen projenin 10. ayına kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü toplantı salonunda 19 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti.

Peyzaj Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alpan, Peyzaj Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Semiha Demirbaş Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü çalışanları ve proje uzmanları S. Gökçen Karaduman, Eylem Demircioğlu ve Meral Aydın katıldı.

Haber Tarihi: 19.07.2018
Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi Kapsamında İzmir’in İklim Modeli Oluşturuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework fortheResilientCities)"projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda İzmir’in 2050 ve 2100 yıllarına ait iklim modeli oluşturuluyor.

Küresel senaryolara karşılık gelen iklim model simülasyonu “Intergovernmental Panel on ClimateChange” (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’nu destekleyen CMIP5 aracılığı ile dünya genelindeki modelleme grupları tarafından geliştirilen küresel iklim modellerine dayanmaktadır. Buprojeksiyonlar,sonIPCCdeğerlendirmeraporunda(IPCC2013)kullanılan farklı sera gazı ve emisyon senaryoları ile arazi kullanım değişikliklerini temsil eden RepresentativeConcentrationPathways (RCPs)Temsili Konsantrasyon Rotaları için hazırlanmıştır. Projemiz de amacımız Dünya geneli için hazırlanan bu senaryoları İzmir il bütünü için yerel ölçümlere dayanarak RCP4.5 (orta) ve RPC8.5 (kötümser) senaryolarının uygulandığı ölçek küçültme yöntemi ile 2050-2100dönemini kapsayan projeksiyonlar elde etmek. Projede iklim değişikliği projeksiyonları kapsamında yapılan model simülasyonları aylık, mevsimsel ve yıllık ortalama sıcaklık, aylık, mevsimsel ve yıllık toplam yağış, yılın en soğuk üç ayı için ortalama sıcaklık, yılın en sıcak üç ayı için ortalama sıcaklık, yılın en kurak üç ayı için toplam yağış, yılın en ıslak üç ayı için toplam yağış, aylık buharlaşma, aylık ortalama toprak sıcaklığı, aylık toplam toprak nemi, aylık ortalama rüzgar hızı, radyasyon değişkenlerinden oluşmaktadır.

Elde edilecek İzmir İklim Modeli 2100 yıllına kadar meydana gelecek potansiyel iklim değişikliği etkilerinin değerlendirmesinde önemli rol oynayacaktır.


Haber Tarihi: 24.09.2018
Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi’nin 2. İzleme Ziyareti Gerçekleşti.


  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaşkanlığıSağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework fortheResilientCities)" projesi ilk yılını tamamladı. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 19.10.2018 tarihinde ikinci izleme ziyareti gerçekleşti.

Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Proje Ofisi’nde gerçekleşen İzleme ZiyaretineMerkezi Finans ve İhale Biriminden Hibe Bölümü İhale Yöneticisi Yasemin KIZILKOCA, İhale Yöneticisi Seda BATMAZ ve Finans Yöneticisi Nagihan AYVAZ ile Proje ekibinden Proje Koordinatörü Özlem SEVİNÇ GÖKÇEN, Proje Uzmanı Dr. Eylem DEMİRCİOĞLU, Proje Uzmanı Meral AYDIN ve Proje Yönetim Uzmanı Saadet Gökçen KARADUMAN katıldılar.

İzleme ziyaretinde, Projeninin amacına ve Proje tanımına (Description of the Action) uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı, Proje uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri,Projenin yönetimi ve iç izlenmesine dair yapıların nasıl işletildiği, Sürdürülebilirlik kapsamında hangi faaliyetlerin yapıldığı/tedbirlerin alındığı, Performans göstergelerine ne kadar ulaşıldığı ve doğrulama kaynaklarının mevcudiyeti, Görünürlük kurallarına uygunluk gibi konular ele alınacaktır.

Haber Tarihi: 19.10.2018