Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi
Geri



  
       


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan, “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” isimli proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ile birlikte yürütülmektedir. Proje çalışmalarına 15 Eylül 2017 tarihinde başlanmıştır.

Proje kapsamında;

*İzmir'in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak,

*Pilot ilçe olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ve değişim modelleri oluşturulacak,

*Kentsel ekosistem hizmetleri hesaplanarak haritalandırılacak,

*Yapılan tüm haritalandırmalar sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için öneriler oluşturulacak,

*AB ülkesinde yer alan başarılı uygulamalar ziyaret edilecek,

*Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap oluşturulacak ve

*Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar için eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

Düzenlenen proje toplantılarında, proje yürütülmesi sürecine dair görüşmeler yapılarak uygulamaya geçirilmektedir.


      

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities)" projesinin 4. Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamında desteklenen projenin 10. ayına kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü toplantı salonunda 19 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti.

Peyzaj Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alpan, Peyzaj Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Semiha Demirbaş Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü çalışanları ve proje uzmanları S. Gökçen Karaduman, Eylem Demircioğlu ve Meral Aydın katıldı.