Kent Sağlık Gelişim Planı
Geri

Kent Sağlık Gelişim Planı; şehir içerisinde sağlığın artırılması için stratejileri ve müdahale programlarını ortaya koyan, hedefleri ve belirtilen eylemlerin uygulanma sürelerini tayin eden ve izleme ile ilgili uygulamaları belirleyen, bütün sektörlerin sağlık ve yaşam kalitesi konusunda odaklanmalarını teşvik edip ortak bir platform gelişmesini sağlayan planlama anlayışıdır.

.   Bir şehir sağlığı planının üretimi, ilgili sektörlerin ve kanaat önderlerinin şehrin insanları ile birlikte çalışmasını gerektiren devamlı bir süreçtir.

.   Tüm sağlık ve sağlıkla ilgili faaliyetleri entegre edip, sağlık üzerinde etkili olan sektörler arasında bağlantı kurar.

.  Planda belirtilen eylemler sağlığı, çevreyi, eğitimi, sosyal hayatı, istihdamı ve sağlık hizmeti sektörlerini etkileyen tüm temel sektörleri de kapsamalıdır.

.   Mevcut ve gelecekteki sağlık programlarına yön verir ve "Herkes için Sağlık" vizyonuna pratik bir ifade kazandırır.

.   Sağlıkla ilgili gelişmelerin gerçekleşebileceği bir çevre yaratılmasına yardımcı olur.

.   Sağlık sorunları ile ilgilenmek konusunda yeni kaynakların geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır.

.  "Herkes için Sağlık" ilkeleri doğrutusunda tüm insanların tam kapasitelerini gerçekleştirme hakkı ve fırsatına sahip olması gerekliliğinden dolayı sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesine yön verir.

.   Mevcut ve planlanan sağlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve görünürlüğü olan politikaların geliştirilmesini sağlar.

.  Şehir alanlarını insan eylemlerinin günlük kalıplarını yansıtacak şekilde ekosistemler olarak görür ve zenginlik veya statü gözetmeksizin ekolojik olarak sürdürülebilir imkanlar ve yüksek kalitede bir çevre yaratır.