Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Konferansı Eylül 2011'de Eskişehir'de yapıldı.
Geri

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ESKİŞEHİR’DE TOPLANDI...

2020 Sağlık Politikaları ve Yerel Seviyede Sağlığın Yönetimi…

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 7. Yıl Konferansı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22-24 Eylül 2011 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haziran ayında düzenlediği yıllık çalışma ve teknik konferansında “Sağlık 2020 politikaları ve yerel yönetimlerin rolünü” masaya yatırmıştı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’de bu yılki 7.yıl Konferansı’nda “2020 Sağlık Politikaları ve Yerel Seviyede Sağlığın Yönetimi” temasını işledi. Konferans’a Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, Sağlıklı Şehir Proje Koordinatörleri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanları katıldı.

 

Konferansa İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İBB Meclis üyesi Levent KÖSTEM, Genel Sekreter Yardımcısı Serpil BARAN, Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Özlem TUĞAÇ ve Çevre Mühendisi Şule AZBAR katıldı.

Meclis Toplantısının da gerçekleştiği konferansta, İzmir Balçova Belediyesi’nin birlik üyeliği için yaptığı başvuru değerlendirilerek birlik üyeliğine kabul edildi. Buna göre Balçova Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin 42. üyesi oldu.


Konferans’ta “Sağlık 2020 Çerçevesindeki Katılımcılık ve Yönetişim”, “Sağlıklı Kentsel Çevrelerin Yaratılması”, “Sağlığın Sosyal Belirleyicileri” konularında oturumlar düzendi. Oturumlarda ulusal ve uluslararası konuşmacılar “Uluslararası Ağlarda Yerel Politikalar”, “Sosyal ağlar aracılığıyla sağlık iletişimi, katılımcılık ve sağlık bilincinin yaygınlaştırılması”, “Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme”, “Kent Konseylerinin Kent Yaşamına Etkisi ve Demokrasi Kültürü”, “Kent sağlığı ve şehir planlaması”, ‘Ulaşım ve erişebilirlik”, “Kentlerde yaşam kalitesini artırmak için mevcut mekansal ve sosyal durumun sağlıklaştırılması”, “Sağlık alanındaki eşitsizlikler üzerine Londra Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar”, “Türkiye’de illerin sağlıklı kent göstergeleri açısından karşılaştırılması”, “Yoksulluk alanlarının yaşam kalitesi göstergeleri açısından ulaştığı konum”, “Kadın ve Toplum”, “Tepebaşı Belediyesi Beldeevleri’nde Yürütülen Kadın Sağlığı Çalışmaları” üzerine sunumlar yapılarak bilgi ve deneyimler paylaşıldı.