Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi
GeriDirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi

Proje Referans Numarası: TR2013/0327.05.01-02/099
Hibe Faydalanıcısı: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Hibe Eş-faydalanıcısı: Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)
İştirakçi: The Society for Urban Ecology (SURE) - Kentsel Ekoloji Derneği
Uygulama ili: İzmir
Proje Yürütme Birimi: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Süre: 18 ay (15 Eylül 2017-14 Mart 2019)
Toplam Bütçe: 150.386 Avro

Projenin Amacı
İzmir ili ve çevresinde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yeşil altyapı potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliğine karşı kentin direncini artırmaktır.

Faaliyetler/Çıktılar
 • İzmir ili ve çevresinde 2050 ve 2100 yıllarına ait iyimser ve kötümser iklim senaryoları için iklim modellerinin oluşturulması
 • Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sisteminin haritalandırılması ve alan kullanım ve değişim modellerinin oluşturulması
 • Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesi için düzenleyici kentsel ekosistem hizmetlerinin hesaplanarak haritalandırılması
 • Yapılan tüm haritalandırmalar, modellemeler ve analizler sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyumlu bir kent olabilmesi için önerilerin sunulması
 • İl ve ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili kurumlar için seminerler, eğitimler ve uluslararası konferans/kapanış toplantısının düzenlenmesi
 • Belediyelerin ilgili birimlerindeki personeline yönelik iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve kentsel yeşil altyapı ile iklim değişikliği ilişkisi konularında seminer verilmesi
 • Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve diğer ilgili kurumların katılımıyla uluslararası konferans/kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi
 • Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan en az 500 ortaöğretim öğrencisine kentsel ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum konularında eğitimler verilmesi
 • Ortaöğretim öğrencilerine dağıtılmak üzere kentsel ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum konularını içeren en az 30 sayfalık eğitim kitapçığının üretilmesi ve 1000 adet basımı yapılarak dağıtılması
 • İklim değişikliği ve kentsel ekoloji hakkında temel bilgileri içeren iki farklı yaş grubuna (yetişkinler ve çocuklar) hitap eden broşürlerin hazırlanması ve 10.000 adet basımı yapılarak dağıtılması
 • Yeşil altyapı aracılığıyla kentsel direncin sağlandığı Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ziyaret edilmesi
 • Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgilerin yer aldığı en az 150 sayfalık kılavuz kitabın oluşturulması