İzmir Sağlıklı Kentler Projesi
Geri

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB); kent sağlığına ilişkin tüm verilerin tek bir merkezde toplanması sonucu doğru kararlar alınmasını, doğru yatırımlar yapılmasını, dolayısıyla sınırlı olan kaynakların doğru kullanılmasını ve en önemlisi İzmir halkına verilen hizmetlerin eşitlik ilkesi çerçevesinde ve yaşam kalitesini yükseltme doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak ve kentteki karar vericilerin sağlık konusunu gündemin ilk sıralarına yerleştirebilmesi amacıyla 08.05.2006 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.01-02.314 numaralı Meclis Kararı ile 02.06.2006 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik başvurusunda bulunmuş ve 08.09.2006 tarihinde üyeliğe kabul edilmiştir.

İBB tarafından, Sağlıklı Kentler Proje Ofisi çalışmalarının belirli bir disiplin ve işbirliği içerisinde uzman kadrolar tarafından ortak bir platformda yapılmasını sağlamak ve sağlıklı verilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak üzere, T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi (EÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Yaşar Üniversitesi (YÜ) ile 07.05.2007 tarihinde bir protokol imzalanarak proje ortaklığı gerçekleştirilmiştir. Protokol gereği tüm proje ortakları “Sağlıklı Kentler” hareketini geliştirmek üzere birer koordinatör atamıştır.

Sağlıklı Kent Platformu oluşturmak üzere; Haziran 2007 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına platforma davet mektubu gönderilmiştir. Atanan temsilcilerle yapılan bilgilendirme toplantıları sonucunda akademisyenler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, Meslek odaları, Belediye ve Valilik temsilcileri ile çalışma grupları oluşturulmuştur.

Sağlıklı Kentler Projesinin Tarihsel Süreci

08.05.2006-08.09.2006
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararı ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üyelik kararı alınması ve Birliğe üyeliğimizin kabulü.

03.11.2006
Proje Ofisi Kültürpark Fuar alanında hizmete girmiştir.

15.12.2006
Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü’nün çalışma yönergesi yürürlüğe girmiştir.

10.01-12.02.2007
İzmir Büyükşehir Belediyesi İletişim Ağı oluşturularak, Proje Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

07.05.2007
Kurumlar arası uyum, eşgüdüm, destek ve yardımlaşmanın mümkün olabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi; T.C.İzmir Valiliği, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile proje ortaklığı oluşturarak Çerçeve Anlaşması imzalanmış ve Proje Ortakları, kurumlarını temsilen Proje Koordinatörü görevlendirmiştir.

15.06-31.07.2007
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarını kapsayan Sağlıklı Kent Platformunun faaliyete geçmesi için bu kurumlara davet mektubunun gönderilmesi ve atanan temsilcilere, Proje Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantıları yapılarak çalışma grupları oluşturulmuştur.

07-09.09.2007
“Herkes İçin Sağlık ve Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu Sağlıklı Kentler Birliğinin 3.yıl uluslararası konferansına İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak evsahipliği yapılmıştır.

04.10.2007-28.02.2008
İzmir Kent Sağlık Profilinin oluşturulması için 128 kişiden oluşan çalışma grupları 131 toplantı gerçekleştirmiştir.

15.01-29.08.2008
İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı düzenleme çalışmaları Proje Ofisi tarafından tamamlanmıştır.

18.06-12.11.2008
Taslak İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı görüş alınmak üzere Valilik, İBB birimleri, Meslek Odaları ve grup yürütücülerine dağıtılmış, gelen görüşler Proje Ofisi tarafından değerlendirilerek Proje Uygulama Komisyonu’na sunulmuş ve onay alınmıştır.

15.07.2009
Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz KOCAOĞLU'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, İzmir Kent Sağlık Profili Kitabı basına tanıtımı yapılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İzmir Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üyeleri, İBB Meclis Üyeleri, Proje Ortakları, Kamu Kurum ve Kuruluşundan oluşan Platform üyelerine, Meslek Odalarına ve çalışma grup üyelerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

01.11.2009-30.06.2010
DSÖ'nün belirlemiş olduğu başlıklar altında İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı proje ofisi tarafından özetlenerek tercümesi yaptırılmıştır.

01.04.2010-16.06.2010
DSÖ V. Faz'ına üyelik için gerekli olan evraklar Proje Ofisi tarafından hazırlanıp tamamlanarak DSÖ'ye gönderilmiştir.

01.07.2010-14.01.2011
İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı’nın 2009 yılı verileri ile güncellemesi için gerekli çalışmalar Proje Ofisi tarafından yapılmıştır.

24.09.2010
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye'de Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye 41 şehir arasından ve DSÖ'nün Türkiye için belirlediği 12 şehir kotasına dahil olarak DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı V.Faz'ına (2009-2013) üyeliğimiz gerçekleşti.

01-31.01.2011-31.03.2011
İzmir Kent Sağlık Gelişim Planının oluşturulması için stratejiler ve çalışma grupları Proje Ortaklarının görevlendirdiği Proje Koodinatörleri ile toplantılar düzenlenerek belirlenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşların stratejik planları taranarak çalışma gruplarının kullanımı için hazırlanmıştır.

01.02.2011-31.03.2011
İzmir Kent Sağlık Gelişim Planında görevlendirilmek üzere proje ortakları ve platform üyelerine davet mektubu gönderilmiş ve kurumlardan görevlendirmeler yapılmıştır.

01.03.2011-15.06.2011
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılında yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından talep edilen “21. Yüzyıl Sağlıklı Kentler Yıllık Raporu” Proje Ofisi tarafından hazırlanarak gönderilmiştir.

28.04.2011-23.08.2011
İzmir Kent Sağlık Profili’nin 2009 yılı verileri ile güncellenmesine eşzamanlı olarak İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı’nın hazırlanması için çalışma grupları oluşturulmuş ve proje ortakları ve platform üyeleri tarafından görevlendirilen, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve Belediye temsilcilerinin oluşturduğu 145 kişiden oluşan çalışma grupları ile 82 toplantı gerçekleştirilerek, çalışmalar proje ofisine teslim edilmiştir.

24.08.2011-31.12.2011
Taslak İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı görüş alınmak üzere grup yürütücülerine dağıtılmış, gelen tüm görüşler Proje Ofisi tarafından düzenlenerek PUK’a sunulmuş ve onaylanan planın 1.000 adet basımı yapılmıştır.

02.01.2012-01.10.2012
2009 yılı verileri ile güncellenen İzmir Kent Sağlık Profili’nin düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

01.03.2012-15.06.2012
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılında yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından talep edilen “21. Yüzyıl Sağlıklı Kentler Yıllık Raporu” Proje Ofisi tarafından hazırlanarak gönderilmiştir.

01.07.2012-31.08.2012
İzmir Kent Sağlık Gelişim planı'nın Valilik, İBB birimleri, Meslek Odaları, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye Belediyeler ve çalışma gruplarına dağıtımı yapılmıştır.

2014
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı VI.Faz'ına (2014-2018) üyeliğimiz gerçekleşti.

23.10.2015
İzmir Kent Sağlık Profil kitabı hazırlık çalışmaları için İBB birimleri, Meslek Odaları, İlçe Belediyere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.