İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesajı
Geri

Yaklaşık 8500 yıllık tarihinde Hitit, Roma, Helen gibi çeşitli medeniyetlere, Efes ve Bergama gibi çok önemli kentlere ev sahipliği yapan İzmir, tarih boyunca sağlık, sanat ve ticaretin en önemli aktörlerinden biri olmuştur.

İzmir, çağdaş ve aydın insanları, hoşgörülü ve uzlaşmacı kimliği, çok kültürlü tarihi ve coğrafi avantajları ile bugün de ciddi bir cazibe merkezidir

Günümüzde kentleşmenin artması ve yoğun göçler alması nedeniyle, kent ve kentli sağlığı, dünyada öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Sağlıksız şehir planlamaları, artan hava-su-toprak kirliliği, sosyal dışlanma, standardın altında barınma, yoksulluk, sağlıkta eşitsizlikler gibi olumsuzluklar, maalesef yükselen bir tehdit oluşturmaktadır.
 

Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda kentte yaşayan bireylere yüksek standartlı bir yaşam sağlamak ve “Sağlıklı Kentler” yaratmak için yoğun bir biçimde çalışan Dünya Sağlık Örgütü; Sağlıklı Kentler Projesi ile “herkes için sağlık” prensibine dayanarak, kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel refahını artırmak, kentte yaşayanların kentin olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını hedeflemektedir.

İzmir Sağlıklı Kentler Projesi, Türkiye’deki benzerleri arasında bazı konularda ilk uygulamaları da gerçekleştirmektedir. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Valilik ve üniversitelerle yazılı proje ortaklığı ilk kez İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Kamu politikalarının belirlenmesinde sivil inisiyatifin desteğini alma konusunda da yine İzmir öne çıkmaktadır. Üniversitelerden akademisyenlerin, uzmanların ve meslek odası temsilcilerinin yer aldığı gönüllü ordusu, ortak aklı yakalamaya çalışarak yaşadıkları kente sahip çıkmışlardır.

Sağlıklı bir şehir yaratılırken;  herkesi kapsayıcı, destekleyici; vatandaşlarının farklı ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren, sağlıklı yaşam tarzlarını destekleyen olanaklar sağlanmalı; güvenliği, sosyal etkileşimi, kolay erişilebilirliği, saygıyı ve kültürel kimliği destekleyici bir çevre sunulmalıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, İzmir halkının verdiği gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak, insanların yaşamaktan zevk duyacağı ve hayat kalitesinin yüksek olduğu sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaratmaktır.

Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğünün çalışmalarında; Belediyemizin duygu, düşünce ve heyecanını paylaşan; çok değerli görüş ve önerileriyle, uzmanlık alanlarındaki deneyimleri ve birikimlerini ortaya koyarken hiçbir özveriden kaçınmayan; katkıda bulunan ve destek veren tüm proje ortaklarımıza teşekkür ederiz.