“İklim Değişikliği Konferansı” Paris
Geri29 Kasım – 3 Aralık tarihlerinde Birleşmiş Milletlerin düzenlediği “İklim Değişikliği Konferansı”na Belediyemizi temsilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız DEVRAN ve Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürü Özlem TUĞAÇ katılım sağlamıştır.

           

Anılan tarihlerde çeşitli ülkelerin iklim değişikliği ile ilgili yaptıkları sunumlar izlenmiş ve gerçekleştirilen toplantılara katılınmıştır. Konferans bölgesinde ve Paris kentinin içinde düzenlenen konu ile ilgili çeşitli sergilere gidilerek çeşitli yeni projeler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Yetkililerle temasa geçilerek uluslararası düzeyde çeşitli temaslar kurulmuştur.