UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu
GeriUCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde,13-14 Kasım 2015 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya belediyemizi temsilen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yıldı DEVRAN ve Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürü Özlem TUĞAÇ katılmıştır.

Yerel yönetimler arasında uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla ve bu sene Paris’te gerçekleştirilecek olan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin 21. Taraflar Konferansı (COP21)’nın önemi üzerinde durularak ilk Çevre Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, MEWA bölgesindeki iyi uygulamalar ve yerel yönetimlerin çevre politikalarına bakışları üzerine değinilmiştir.

Aynı zamanda katılımcıların sürdürülebilirlik vizyonlarını tartışmak üzere daha geniş bir tartışma platformu yaratmak ve şehirlerarası bilgi ve tecrübelerin paylaşmak üzere Sürdürülebilir Kentler Forumu düzenlenmiştir. Bu bağlamda katılımcılar için, bu Forum’un, yerel yönetimlerin çevre ile ilgili alacakları kararlarda sürdürülebilirliği nasıl sağlayacaklarına ve uluslararası platformlarda süren önemli gelişmelere nasıl aktif bir şekilde dâhil olabileceklerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Dünyada çevre ve sürdürülebilirlikle ile ilgili ön plana çıkan konular hakkında 4 ayrı oturum düzenlenmiştir. Oturumların başlıkları ise şunlardır:
• Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Yaşam: Değişimin Temel Aktörleri Kentler
• COP21’e Doğru İklim Değişikliği Politikalarının Bölgemizdeki Yansımaları
• Yeşil Şehirler Yetiştirmek: Kentsel ve Kent Çeperi Tarım Alanları
• Sürdürülebilir Atık Yönetimi: Enerji Üretimindeki Fırsatlar ve Kaynağında Azaltma