"Sağlıklı Kentler için Yenilenebilir Enerji" konferansı Mersin'de gerçekleşti.
Geri


İzmir Büyükşehir Belediyesine “Kentsel Karbon Ayak İzi Envanteri” ve “Kentsel Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlayan Belediyeler arasında yer alarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından sertifika verildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Sağlıklı Kentler İçin Yenilenebilir Enerji” başlıklı konferans ve 25.olağan meclis toplantısı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de gerçekleşti.

Çevre yatırımlarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler yaratmak amacıyla; sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, çevrenin korunması, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. “iklim dostu” bir kent yaratmak için yeni ve önemli bir çalışmaya daha imza attı. Sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan “Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi”ne (Covenant of Mayors) taraf olan ve 2020 yılına kadar yetki alanlarımızdaki karbondioksit salımını en az % 20 oranında azaltmayı taahhüt eden İzmir’in yerel yönetimi, “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı tamamladı ve bu plan Covenant of Mayors (CoM) tarafından onaylandı. Bu doğrultuda; Konferans’ta, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Kentsel Karbon Ayak İzi Envanteri” veya “Kentsel Sürdürülebilir Enerji Eylem Plan”larını hazırlayan üye Belediyelere sertifika verildi. Birliğe üye olan 64 belediye arasında yer alan 16 Büyükşehir belediyesi içerisinden 3 Büyükşehir Belediyesi sertifika aldı. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazır olan İzmir Büyükşehir Belediyesi de sertifika alan üye belediyeler arasındaydı. Sertifika alan diğer üye belediyeler ise; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi oldu.

Konferansa Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediye başkanları, meclis üyeleri, kurum ve kuruluşların ilgili yöneticileri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörleri ve uzmanlar katıldı. Belediyemizi temsilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız DEVRAN ve Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı.

Hazırlanmış olan; Belediyemizin kente ve kentlisine hizmet anlayışında ve yönetim yapısında benimsemiş olduğu, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir çevre sunma vizyonu ile bağdaşan, AB ve uluslararası düzeydeki görünürlüğüne, prestijine ve uluslararası işbirlikleri ve proje ortaklıklarının artmasına katkı sağlayacak olan ve Belediyemizin organizasyon, birikim ve gelecek planları ile örtüşen (SEEP) “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” kapsamında gerek kentsel boyutta gerekse de Belediye boyutunda çeşitli farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ve eylemlerde bulunulacaktır.