Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Bilgilendirme Toplantısı
Geri 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü; Sağlıklı Kentler yaratmak amacıyla sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, çevrenin korunması, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Sürdürülebilir Enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan ve 13.01.2016 tarih ve 346 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin de taraf olmayı resmen kabul ettiği " Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi" (Covenant of Mayors) gereği "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılarak tamamlanmıştır.

2020 yılına kadar yetki alanlarımızdaki karbondioksit salımını en az %20 oranında azaltmayı taahhüt ettiğimiz, temel karbon emisyon envanterini içeren Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) hazırlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Güneş Enerji Sistemi kurulumu çalışmalarına es zamanlı olarak, Rüzgâr Enerji Santrali kurulumu ile ilgi hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

 

20.10.2017 tarihinde saat 14:00-16:00 saatleri arasında Belediyemiz Çetin Emeç Toplantı Salonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili 
birimleri, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğü ile Belediye İştiraki Şirketlerin üst düzey yöneticilerine Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumu izin ve yapım süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

   

Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Yıldız DEVRAN’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji çalışmaları hakkında bilgi verdiği açılış konuşması sonrasında Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Yetkilisi ve Rüzgâr Enerjisi Santrali sektörü çalışanı Sayın Ebru ARICI sunum yapmış ve konuya ilişkin soruları cevaplamıştır.

Sunumda özetle;
• Dünya, Türkiye ve İzmir özelinde rüzgâr enerjisi üretim payı,
• İzmir ili Rüzgâr Kaynak Bilgileri
• Hâlihazırda kurulu santraller ve gelecek dönemde yapımı planlanan RES projeleri
• Lisanslı ve Lisanssız RES mevzuatı
• RES idari izin süreçleri
hakkında bilgiler verilmiştir.

Eklenme Tarihi: 21.10.2017