12.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi
GeriTMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından organize edilen çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan Çevre Mühendisliği Kongresi 1992 yılından bu yana her iki yılda bir akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

Bu maksatla, 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Ankara'da düzenlenen "12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü olarak katılım sağlanmıştır.

Kongrede sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan, Belediyemizin de taraf olmayı resmen kabul ettiği "Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesi" gereği hazırlanan "İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" sunumu gerçekleştirilmiştir.