Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities Projesi başladı…
Geri

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı”, Türkiye’de ortak iklim değişikliği etkilerini azaltma çabalarını güçlendirmek için kamu farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırmak suretiyle AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü, “Türkiye’de İklim Değişliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe kapsamında proje ortağı Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ile yürüteceğimiz 18 ay süreli "Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities" projesi çalışmalarına 15 Eylül 2017 tarihinde başlanmıştır.

Projenin genel amacı; yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliği bağlamında dirençli bir kentsel alan yaratmaktır. Bu amaca, üç hedef ve bunların neticesi olarak sonuçlar aracılığıyla ulaşılması planlanmaktadır;

1) Kenti, iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir şehir kılan bir çerçeve geliştirmek,
2) Hedef grupların ve paydaşların, iklim değişikliği aksiyonu konusunda teknik kapasitelerini arttırmak ve geliştirmek,
3) Bilgi ve deneyimi yayarak iklim değişikliği konusunda toplum bilincini arttırmaktır.

Bu doğrultuda Proje kapsamında;
• İzmir'in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak,
• Pilot ilçe olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ile değişim modelleri oluşturulacak,
• Kentsel ekosistem hizmetleri hesaplanarak haritalandırılacak,
• Yapılan tüm haritalandırmalar sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için öneriler oluşturulacak,
• AB ülkesinde yer alan başarılı uygulamalar ziyaret edilip, deneyimler paylaşılacak
• Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap oluşturulacak ve
• Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar için eğitim ve seminer düzenlenecektir.


Projenin Açılış Konferansı 27 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olup 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde projenin “Teknik Destek Ekipleri” tarafından “Hibe Faydalanıcıları için Proje Uygulama, İzleme ve Satın Alma” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime Belediyemizi temsilen “Türkiye’de İklim Değişliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” projesinde, proje uzmanı olarak görev yapan personellerimiz katılmıştır. Katılımcılar eğitimde; fon almaya hak kazandıkları hibe projelerinin uygulama safhasında kullanılmak üzere genel proje yönetimi prensipleri, AB proje uygulama kuralları, projelerin izlenmesi, satın alma ve görünürlük ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirilmiştir.

       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Proje Teknik Destek Ekibi, 16 Ekim 2017 Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’ne gelerek 1. İzleme ziyaretlerini de gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda proje faaliyetleri ve zaman çizelgesi üzerinden projenin işleyişi hakkında değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.


Eklenme Tarihi: 17.10.2017