İzmir "Şehir Sağlık Gelişim Planı" sertifikasını aldı...
Geri


 
“Şehir Sağlık Gelişim Planı”nı hazırlamış olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından sertifikasını aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Şehir Sağlık Gelişim Planı Eğitimi” toplantısı ve sertifika töreni Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 28-29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

Eğitim toplantısına Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye 37 belediye temsilcisi, ilgili Bakanlık ve Müdürlüklerin temsilcileri katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nden sunum yapmak ve sertifika almak üzere katılım sağladı.

Toplantı, ev sahibi Çankaya Belediye Başkan Vekili Emre Çakır’ın konuşması ile başladı. Ardından Birlik Müdürü Murat Ar’ın “Şehir Sağlık Gelişim Planı Nedir ve Neden Hazırlanmalıdır?” başlıklı sunumu ile Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz’ın “Şehir sağlığını ölçmek ve geliştirmek” konulu sunumu ile devam etti. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Aylin Cengiz Yel “Şehir Sağlık Gelişim Planı” ile ilgili çalışma prensipleri, sistem ve yöntemlerine yönelik bilgilendirme sunumu yaptı. Çankaya Belediyesi’nden Esra Tekin ve Tepebaşı Belediyesi’nden İnci Çalışkan belediyelerinin şehir sağlık gelişim planı hazırlama süreçlerini anlatan sunumları yaparak oturum tamamlandı.


    

Öğle arasından sonra katılımcılar gruplara ayrılarak Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz moderatörlüğünde ve Araş. Gör. Dr. Çiğdem Yılmaz Aydın ve Araş. Gör. Dr. Sercan Öztürk raportörlüğünde örnek şehir sağlığı profili değerlendirilerek gelişim planı taslağı hazırlanması oturumunda deneyimlerini paylaştı.

Eğitim toplantısından sonra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Şehir Sağlık Gelişim Planı”nı hazırlamış olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sertifikasını aldı. Sertifika alan diğer üye belediyeler; Bursa, Tepebaşı ve Çankaya Belediyeleridir.

  

Eklenme Tarihi: 01.12.2017