Büyükşehir çalışanlarına "Enerji Verimliliği" eğitimi
Geri


 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında okullarda yürütülen “Küresel Isınma, Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu” konulu eğitimler İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da düzenlendi.

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız DEVRAN’ın yenilenebilir enerji çalışmaları, enerji verimliliği ve enerji tasarrufuna yönelik projeler hakkında bilgi verdiği açılış konuşması sonrasında eğitime Ege Üniversitesi Müh. Fak. ve Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi, Enerji Yöneticisi Bülent ÇARŞIBAŞI tarafından “Enerji Verimliliği” konu başlıklı sunumla devam edildi.

 
       

2020 yılına kadar yetki alanlarımızdaki karbondioksit salımını en az %20 oranında azaltmayı taahhüt ettiğimiz, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan ve Belediyemizin taraf olmayı resmen kabul ettiği “Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi" (Covenant of Mayors) gereği 2016 yılında temel karbon emisyon envanterini içeren Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) hazırlanmıştı.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı kapsamında; mevcut binalarda enerji verimliliği uygulamaları ve tüketimlerin azaltılması ile CO2 emisyonlarının azaltılması hedeflenmektedir.Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinden katılan çalışanlarına “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nda yer alan “Enerji Verimliliği Bilinçlendirme Çalışmaları” kapsamında ilk oturumu İBB Meclis Salonu’nda, 2. oturumu İBB Oğuzlar Hizmet binasında 08.12.2017 Cuma günü gerçekleştirilen sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, çevrenin korunması, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği konularında eğitim verilmiştir.

  

Eğitimlerde ayrıca enerji etüt analizi yapılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Bina Enerji Etüdü çalışması ve çalışmanın sonuçları hakkında Belediye çalışanları bilgilendirilmiştir.

Eklenme Tarihi: 11.12.2017