CITyFiED Projesi 4. Çalışma Turu Toplantısı
Geri


 
AB 7. Çerçeve Programı kapsamında Kasım 2012 tarihinde İspanya'dan Cartif Teknoloji Merkezi'nin "Akıllı Şehirler Alanında Enerji Etkin Binalar" çağrısı altında "Replicable and Innovative Future Efficient Districts and Cities", kısa adıyla CITyFiED (Geleceğin Yinelenebilir ve Yenilikçi Etkin Bölgeleri ve Kentleri) projesinde 2014 yılı itibariyle yer almaktayız.

Projede şehir ve bölge boyutunda hem enerji verimliliğinde hem de karbon salınımının azaltılmasında yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin kullanılmasının örneklerle gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler çerçevesinde bölgesel ısıtma/soğutmanın kullanılması, binaların enerji bakımından verimli hale getirilerek yenilenmesi ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılarak şehir içerisindeki çevreye etkileri en az seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. 

Projede 11 Avrupa kentinden oluşan CITyFiED Kentler Kümesi oluşturulmuş ve her yıl farklı ülkelerin ev sahipliğinde çalışma turu toplantıları düzenlenmektedir. 24-26 Mart 2015 tarihlerinde ikinci toplantı İzmir'de Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

CITyFiED Şehir Kümesi'nin 30.11.2017 ve 01.12.2017 tarihleri arasında, Almanya’nın Rhein-Necker bölgesinde bulunan Ludwigshafen'de da Dördüncü Çalışma Turu toplantısı düzenlendi. Belediyemizi temsilen toplantıya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nden katılım sağlandı.


İlk gün sabah programında Proje hakkında yapılan sunumlardan sonra katılımcılar gruplara bölünerek bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş ve tartışılan konular üzerinde gruplar sunum yapmıştır. Sonrasında “Enerji Etkin Yenileme Projelerinde Planlama ve Yönetim” konulu bir tartışma paneli düzenlenmiştir.

Öğleden sonraki bölümde aşağıda isimleri belirtilen saha gezileri yapılmıştır.
• Hohenzollern Binaları Yerleşkesi (Enerji Etkin Yenileme Uygulamaları)
• Karlsbader-Straße inşaat alanı (Enerji Etkin Yenileme Uygulamaları)
• Yerel Enerji Şirketi TWL (Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi)
• Sanat Müzesi (Enerji Etkin Yenileme Uygulamaları)

  

İkinci gün programında Mannheim şehrinde bulunan “Turley Barracks” isimli eski askeri kışla içerisinde yer alan binalara ilişkin yenilemeler incelenmiş ve “Speicher 7” adlı proje ile enerji etkin binaya dönüştürülen eski tahıl ambar binası ziyaret edilmiştir.

  

Eklenme Tarihi: 06.12.2017