Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uygulama Projesi
Geri

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan, “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” isimli proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ile birlikte yürütülmektedir.

Proje kapsamında;
  • İzmir'in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak,
  • Pilot ilçe olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ve değişim modelleri oluşturulacak,
  • Kentsel ekosistem hizmetleri hesaplanarak haritalandırılacak,
  • Yapılan tüm haritalandırmalar sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için öneriler oluşturulacak,
  • AB ülkesinde yer alan başarılı uygulamalar ziyaret edilecek,
  • Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap oluşturulacak ve
  • Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar için eğitim ve seminerler düzenlenecektir.
Düzenlenen proje toplantılarında, proje yürütülmesi sürecine dair görüşmeler yapılarak uygulamaya geçirilmektedir.

 
 
 
Eklenme Tarihi: 12.03.2018