Yeşil Şehirler Eylem Planı Çalışma Toplantısı
Geri

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre sorunlarının sistemli bir şekilde ele almasına yardımcı olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'nın bir parçasını oluşturan ve kentsel çevre sorunlarını kapsayıcı nitelikte ele alan "Yeşil Şehirler Eylem Planı (YŞEP) / Green Cities Action Plan (GCAP)" nın hazırlanması için çalışmalara başladı.

 

Bu kapsamda 29-30 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde İzmir Sanat’ta “Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) çalışma toplantısı” düzenlendi. Toplantı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız DEVRAN’nın açılış konuşmasından sonra AECOM Bölge Direktörü Michael HENDERSON Yeşil Şehirler Eylem Planı’nın programına giriş ve genel bakış, bugüne kadar ki ilerleme, mevcut projeleri ve girişimleri anlamak, YŞEP’yi iyi yapan nedir?, paydaş haritalama ve bir sonraki adımların tartışılması hakkında katılımcılara bilgileri aktardı. Çalışma toplantısına İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Hülya OKER, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Özlem SEVİNÇ GÖKÇEN ve müdürlük çalışanları ile Belediye yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, vakıflar ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Toplantının 2.günü gruplara ayrılarak beş grup halinde gerçekleşen çalışma toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve 1.grup “Biyoçeşitlilik” Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü (Biyoçeşitlilik), Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (Deniz) ve Ege Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Toprak), 2. grup “Sanayi ve Yatırım” Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı-İZKA, 3. grup “Toprak Kirliliği, Hava Kalitesi ve Su Kalitesi” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü (Toprak Kirliliği, Hava Kalitesi) ve İZSU (Su kalitesi, 4 grup “Sivil Toplum Örgütleri” Tema Vakfı İzmir İl Temsilciliği (TEMA), Doğa Derneği ve Ege Orman Vakfı, 5. grup “Altyapı Kurumları” GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., İZMIRGAZ İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş., İZSU (Projeler Dairesi Başkanlığı) ve İZMİR JEOTERMAL A.Ş. katılımcılarıyla gerçekleşti.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu teknik geziye AECOM Bölge Direktörü Michael HENDERSON, AECOM Takım Lideri Yardımcısı ve Kentsel Sürdürülebilirlik Uzmanı Kieran POWER ve danışmanlık firma yetkilisi proje koordinatörü Özkan HAYTA katıldı. Teknik gezide Küresel Isınma ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nden mühendis Dr. Çağlar TÜKEL tarafından İzmir’in tanıtımı, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgiler verildi. Teknik gezi Gediz Deltası, Kadifekale, Eshot Atölyeleri araç şarj istasyonları ve Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nı ziyaret ederek tamamlandı.

Toplantının 3.gününde; AECOM Takım Lideri Yardımcısı ve Kentsel Sürdürülebilirlik Uzmanı Kieran POWER tarafından “İklim riskinin arka planı ve uyum planlamasına yaklaşımlar” ile ilgili sunumu gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik iletişimi ve etkili katılım yöntemiyle katılımcılarla birlikte çalışmalar yapıldı.

Yeşil Şehirler Eylem Planı'nın uygulanması ile aralarında su, hava ve toprak konularının da yer aldığı kapsamlı bir dizi çevre sorunuyla mücadele edilmesi hedeflenmektedir. Yeşil Şehirler Eylem Planı’nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yıl içerisinde devam edecektir.