İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması
Geri


İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nce iklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir genelindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan Okul öncesi-Anasınıfı ve İlkokul sınıf öğretmenleri ile Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenlerine yönelik “İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması” çevrim içi düzenlenecektir.

Başvurular 05-13 Haziran 2021 saat:17.00’a kadar yapılarak çevrim içi düzenlenecek olan Ekolojik Okur Yazarlık eğitiminin ardından hazırlanan öyküler 26 Temmuz 2021 saat: 17.00’a kadar teslim edilecektir.

Yarışma Teknik Şartnamesi için...
Yarışma Başvuru Formu için...