Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Hırvatistan'da toplandı.
Geri

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'nın 15-18 Ekim 2008 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yapılan 4. Faz kapanış konferansında "Sağlıklı Kent İzmir" de yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Kent Sağlığı Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yıllık Ağ toplantısı bu yıl Hırvatistan'ın Zagreb kentinde gerçekleşti. Konferans konusu "Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent Liderliği; Tüm Yerel Politikalarda Herkes İçin Sağlık" olarak belirlenmişti.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Gülerman, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Hülya Güven ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Yeşim Müderrisoğlu katıldı.

Zagreb'teki konferansa 33 ülkeden 55 kent, yaklaşık 500 belediye başkanı, politikacı, proje koordinatörü ve uzmanlar katıldı.

Sağlıklı Kentler Hareketinin 4. Fazının tamamlandığı ve 5. Fazın başlatıldığı konferansta; gelecek 5 yıl içinde sağlıklı kentler ve yaşam standartının artırılması konusunda yapacakları çalışmalara yol gösterecek olan Zagreb Bildirisi'ni imzalayarak yayınlandı.

Öte yandan;  bu yıl içinde meslek odaları, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanlardan oluşan 22 farklı çalışma grubunun gönüllü çalışmaları sonucunda  İzmir Kent Sağlık Profilide tamamlandı. Böylece İzmir, Sağlıklı Kentler Hareketi'nin bir üst aşamasına katılmak için gerekli olan çalışmayı tamamlamış oldu.

Zagreb'teki toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşılayan toplantı katılımcıları EXPO süreci ile başlatılan ve sonrasında da ara verilmeden sürdürülen "Herkes İçin Sağlık" ana eksenindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.