İzmir Kent Sağlık Profil kitabı hazır.
Geri

İzmir Kent Sağlık Profil kitabı 15.07.2009 Çarşamba günü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tanıtım toplantısıyla basına açıklandı. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, 59 kamu kurum ve kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Sağlıklı Kent Platformu, İzmir’in “sağlık” profilini çıkardı. 15 komisyonda görev alan yaklaşık 128 kişinin 1 sene sürdürdüğü çalışmalarda, İzmir’in sağlık profiline ışık tutacak çeşitli verileri elde ettiler.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentin genelinin sağlığına dikkat çekerek, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmak, yani, kentteki tüm bireylere yüksek standartlı bir yaşam sağlamak ve her alanda sağlıklı kentler yaratabilmekten geçiyor. Yıllar önce bu hedefe kilitlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Sağlıklı Kentler Projesi’ne dahil olarak, kentimizdeki yaşam kalitesinin artırılması yolunda yeni bir sayfa açmıştır” dedi.

Sağlıklı Kentler projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Valilik ve üniversitelerle yazılı proje ortaklığının Türkiye’de ilk kez İzmir’de gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu, işbirliğinden dolayı katılımcı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. İzmir’in EXPO 2015 adaylık yarışında “Daha iyi bir dünya için yeni yollar, herkes için sağlık” temasını belirlediğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “EXPO 2015’te ipi göğüsleyen taraf olamasak da İzmir, ‘bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri’ haline gelme hedefinde, hiç de küçümsenemeyen aşamalar kaydettik” diye konuştu.

2007’de protokol imzalandı.
2006 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerinin eşitlik ilkesi ile hayat kalitesini yükseltme doğrultusunda gerçekleşmesi, kentteki karar vericilerin sağlık konusunu gündemlerinin ilk sıralarına yerleştirmesi, kent sağlığına ilişkin tüm verilerin tek bir merkezde toplanması sonucu doğru kararlar alınması, doğru yatırımlar yapılması ve sınırlı olan kaynakların doğru kullanılması doğrultusundaki çalışmalarını hızlandırmıştı. 7 Mayıs 2007 tarihinde ise İzmir Valiliği, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile Çerçeve Anlaşması imzalanarak proje ortaklığı gerçekleşmişti.

342 sayfa kitap
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra İzmir Vali Vekili Aydın Alper, Baro Başkanı Özdemir Sökmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakki Balar, Ege Üniversitesi proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır, EGEV Başkanı Yılmaz Temizocak, Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşıyan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Hülya Güven’in sunumunu yaptığı “İzmir Kent Sağlık Profili" kitabında öne çıkan tespitler şöyle oldu:


Nüfus yaşlanıyor...
• Türkiye genelinde genç nüfus oranı daha fazlayken, İzmir’de daha düşük. İzmir’in yaşlı nüfusu hızla artarken yaşlı nüfus oranı en fazla olan ilçeler Karaburun, Bayındır, Urla ve Balçova.
• TÜİK verilerine göre İzmir’de doğup yaşayanların oranı yüzde 43.
• Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması verilerine göre, Türkiye genelinde genel doğurganlık oranı 2003 yılında binde 79 olarak saptanırken, bu oran İzmir'de 43.13. Kaba doğum hızı ise Türkiye genelinde binde 19.70 olurken İzmir'de 12.35. olarak tespit edildi.
• İzmir, net göç alan kentler arasında 7. sırada yer alıyor.
• İzmir’de doğurganlık oranı düşerken en fazla doğurganlık oranına sahip olan ilçeler Kemalpaşa, Menemen ve Torbalı olarak tespit edildi.
• Kanser vakalarında erkeklerde akciğer-trake kanserleri 1. sırada yer alırken, kadınlarda meme kanseri ilk sırada yer alıyor.
• Türkiye genelinde tüm harcamalarda sigaraya ayrılan pay yüzde 4.15 olurken, bu oran İzmir’de yüzde 4.27
• İzmirliler’in yüzde 61’i evli, yüzde 31’i ise bekar.
• Türkiye’de 18 yaş altı evlenme oranı Türkiye’de yüzde 19.8’ken, bu oran İzmir’de yüzde 15. İlk evlenme yaşı açısından da İzmir Türkiye verilerine göre “daha geç evleniyor”.
• Türkiye’deki istihdam oranı yüzde 43 olurken, İzmir’deki istihdam oranı yüzde 41. İstihdam alanları açısından yüzde 51.3 ile hizmet sektörü öne çıkıyor.
• İzmir içinde en fazla konuta sahip yerler Konak, Karşıyaka, Buca ve Bornova olarak tespit edildi.
• Jeotermal ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları arasında İzmir mevcut potansiyel açısından ilk sırada.
• İzmir’de bir aile hekimine düşen hasta sayısı 3482 kişi.
• Türkiye genelinde 1000 adet sinema salonu varken İzmir’in sahip olduğu salon sayısı 76 adet.
• Opera ve bale salonları açısından Türkiye’de toplam 5 adet salon bulunuyor ve bu salonların 1 tanesi İzmir’de