Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağları 17-19 Haziran'da Norveç'te toplandı.
Geri


Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağları Sandnes Konferansı, Norveç’in Sandnes kentinde 17-19 Haziran-2010 tarihleri arasında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Sağlıklı Şehirler ağına üye şehirlerin belediye başkanları, üst düzey politikacılar ve proje koordinatörleri olmak üzere 400’ün üzerinde temsilci katılmıştır.

“Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş ve Teknik Konferansı”na  İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen  Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Gülerman ile Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Özlem Tuğaç katıldı.

Konferans'ta “Sağlıklı kentler: Sağlıkta eşitlik ve kentlerdeki kapsamlılık” konusu ana tema olarak ele alındı. Konferansta kentlerde sağlık eşitliği, kent yönetimi, kent halkının katılımı ile halk sağlığı, uluslararası halk sağlığı ve kent gündemi gibi konu başlıkları ele alındı. Katılımcılara, sağlık konusundaki eşitsizlikleri çözme çalışmaları, sağlığın sosyal belirleyicileri, kentlerde zararlı alkol kullanımı,  sağlıklı yaşam ve kaynak yaratımı, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılması konularında çeşitli brifingler verildi ve tartışma oturumları sunuldu.


Belediyeler arası işbirliği
Kentleşmenin artması ve yoğun göçler nedeniyle, kent ve kentli sağlığını ciddi biçimde çalışma alanına alan Dünya Sağlık Örgütü; yoksulluk, şiddet, sosyal dışlanma, kirlilik, standardın altında olan barınma, ihtiyaçlar, evsiz insanlar ve göçmenler, yerleşim planlaması, sürdürülebilir gelişme konularında yaşam standartların yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı Kentler Birliği, bu çalışmalar kapsamında kentlerin “daha sağlıklı” olması ve kentlinin genelinin kentin olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını hedefliyor.

İzmir’in de üye olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, proje çerçevesinde şu anda 2009 – 2013 yılları arasını kapsayan, 5. faz çalışmalarına devam ediyor.