İzmir, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı’na Kabul Edildi.
Geri

İZMİR’İN SAĞLIKLI BİR ŞEHİR OLDUĞU DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) TARAFINDAN TESCİLLENDİ…

İzmir, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı’na Kabul Edildi.

DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi, Avrupa ölçeğinde sağlığı, karar vericilerin gündeminde ön sıralara yerleştirmeyi ve herkes için sağlık stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma için kapsamlı yerel stratejiler geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli uluslararası bir gelişim inisiyatifidir. Sağlıklı Kentler Projesi’nin ana hedefi, kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel gönençlerini arttırmaktır.

Beşer yıllık dönemlerle gelişen projenin beşinci evresi 2009 yılında başlamıştır (2009-2013). Her dönemde sağlıklı kent olmayı hedefleyen kentler uluslararası bu ağa üye olarak, belirlenen ana temalarda sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir. DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı’na üyelik resmi bir başvuru sürecini takip ederek tamamlanmaktadır. Beş yıllık dilimlere bölünmüş her aşamanın sonunda eski ağ dağıtılmakta ve bir sonraki aşama, oluşturulan yeni bir ağ ile devam etmektedir.

Sağlıklı Kentler çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı ve 3 Şubat 2005 tarihi itibarıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği aracılığıyla uluslararası ve ulusal ölçekte iki koldan devam etmektedir.

İzmir İlinin Projeye Dahil Olma Süreci:
İzmir Büyükşehir Belediyesi; kent sağlığına ilişkin tüm verilerin tek bir merkezde toplanması sonucu doğru kararlar alınmasını, doğru yatırımlar yapılmasını, dolayısıyla sınırlı olan kaynakların doğru kullanılmasını ve en önemlisi İzmir halkına verilen hizmetlerin eşitlik ilkesi çerçevesinde ve yaşam kalitesini yükseltme doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak ve kentteki karar vericilerin sağlık konusunu gündemin ilk sıralarına yerleştirebilmesi amacıyla 08.05.2006 tarihli Meclis Kararı ile 02.06.2006 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuş, 08.09.2006 tarihinde üyeliği kabul edilmiştir.

Öncelikle çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlanılmış ve çalışmaların belirli bir disiplin ve işbirliği içerisinde uzman kadrolar tarafından ortak bir platformda yapılmasını sağlamak ve sağlıklı verilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak üzere 07.05.2007 tarihinde proje kapsamında Türkiye’de ilk olarak İzmir’de Valilik ve üniversitelerle protokolle proje ortaklığı imzalanarak DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı V.Faz’ına uluslararası üyelik için Temmuz 2010 da İzmir Kent Sağlık Profilini göndermiştir.

İZMİR, 24.09.2010 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) ULUSLARARASI SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI’NA ÜYE OLDU
Üyelik koşullarını yerine getirerek başvuruda bulunan İzmir kenti, 24.09.2010 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olan 41 şehir arasından ve DSÖ’nün V.Faz’a Türkiye için belirlemiş olduğu 12 şehir kotasına dahil olarak, 2009-2013 yılları arasını kapsayan dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Şehirler arasındaki yerini almıştır.

DSÖ Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı’nın V.Faz’ına; Milano, Barcelona, Manchester, New Castle, Belfast, Liverpool, Brighton, Condiff, Glasgow, Dresden, Atina, Kudüs, Viyana, Madrid, Sandness ve 24.09.2010 tarihinde İzmir’in de üye olmasıyla, üye şehir sayısı 73’ e ulaşmıştır.

Sağlıklı bir şehir; Yüksek kalitede temiz ve güvenli bir fiziki çevre(barınma kalitesi dahildir), İstikrarlı ve uzun vadede bu istikrarın sürdürülebildiği bir eko sistem, Güçlü, birbirini destekleyen ve istismarcı olmayan bir toplum, Hayatları, sağlığı ve esenlikleri etkileyecek kararlara katılan ve bu kararları kontrol eden bir toplum, Şehrin tüm insanları için temel ihtiyaçların karşılanması(gıda, su, barınma, gelir, güvenlik ve iş), Farklı deneyim ve kaynaklara erişim ve farklı ilişkiler kurma, etkileşime girme ve haberleşme yapma imkanı, Çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi, Geçmiş, şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirası ve diğer grup ve bireyler ile bağların kuvvetlendirilmesi, Herkesin yararlanabileceği en üst seviyede kamu sağlığı hizmetleri ve tıbbi hizmetler, Yüksek bir sağlık statüsü(yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük seviyede hastalık) ile uyumlu ve bu özellikleri güçlendirecek bir yaklaşımla oluşan şehirdir.

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı, sorumluluk ve yeniliği geliştirmek için anahtar bir yapılanmayı temsil etmekte ve uzmanlığın, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımının sürekliliğini sağlayarak farkındalık düzeyini arttırmaktadır. DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı’na katılan İZMİR, Halk sağlığı konularında bilincin artması ve ilgili uluslararası hareketlerin bir parçası olacak, “Herkes İçin Sağlık” prensiplerinin yerel seviyede uygulanmasını sağlayacaktır. İçinde etkin uygulamaların geliştirileceği uluslararası bir ortam oluşturulacak, Ortaklık projeleri için Avrupa fonu gibi ekstra kaynaklar için uygun güç sağlayabilme imkanı ve Türkiye’deki Sağlıklı Şehir Ortaklığı çalışmalarını geliştirecektir. Sağlık sorunları üzerine diğer üye şehirlerle bilgi ve uygulama deneyimi paylaşarak, daha da kaliteli yaşam ortamları sağlayacaktır. Sağlık ve sağlıktaki dağılımın sosyal etkileri ile ilgili araştırma ve geliştirmelere ulaşacak kentte bütün tarafların, kent için katılımcı ve demokratik çalışma kültürünü geliştirmelerini sağlayacaktır. Sağlık ve refah bilincini artırarak, sürdürülebilir kalkınmaya yerel düzeyde katkı sağlayacaktır. Şehirde yaşayanlara, yöneticilere, karar vericilere ortaklık, katılım, işbirliği, katkı, paylaşım ve kararlılık yeteneği kazandıracaktır.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Projesi olarak; DSÖ V. Faz’ın genel konusu olan Sağlık ve Tüm Yerel Sağlık Politikalarında Sağlık Alanında Eşitlik doğrultusunda belirlenen 3 ana teması Önemseyen ve Destekleyici Çevreler, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım konularında uygulamalar gerçekleştirecek ve Zagreb Deklarasyonu’nda da vurgulanan “sağlıkta eşitlik, sürdürülebilir gelişme ve sosyal adalet” konularında çalışmalar yaparak Kent Sağlık Gelişim Planı hazırlayacaktır.