Avrupa Sağlıklı Kentler Alt Ağı; Brüksel'de Ekim 2011'de toplandı.
Geri

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın; Brüksel, Belçika’da 12-14 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen Sağlıklı Kentsel Çevre Alt Ağının (HUE) “Sürdürülebilir Sağlıklı Planlama ve Eşitlikçi Kentleşme” konulu eğitim ve iş toplantısına Belediyemizi davet etmiştir.

Söz konusu toplantıya; Belediyemizi temsilen Sağlıklı Kentler Meclis Üyemiz Levent KÖSTEM, Nazım Plan Şube Müdürlüğünden Şehir Plancısı Seha ÖZMEN ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Özlem TUĞAÇ katılarak bilgi ve deneyimlerini artırmışlardır.

Toplantıya Belediyemizin yanı sıra, Belfast, Brighton, Bristol, Glasgow, Kuopio, Rotterdam, Moskova, Villanueva de la Canada, Karşıyaka ve Brüksel şehirlerinden 20 kişi katılmıştır.

2 gün süren toplantıda University of the West of England (UWE) Üniversitesi Planlama, Sağlık ve Sürdürülebilirlik Bölümünden Prof. Dr. Hugh BARTON tarafından “Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerde Planlamanın rolü” isimli seminer verildi. Brüksel Belediyesi yetkilileri tarafından sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermek için yapılan çalışmalar anlatıldı.  

Eski mahallelerini yenileme ve güçlendirme yoluyla 1993 yılından beri yapılan Kentsel Yenileme çalışmaları anlatılmıştır. Bu yapılan yenileme çalışmalarında kamu alanları ve parkların geliştirilmesi, konut ve kamu tesislerinin yapılması ile mahalle sakinlerinin yaşam alanlarının iyileştirilmesine olanak tanınmıştır.

Kentsel Yenileme amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

• Mesken stokunun restorasyonu ve oluşturulması,
• Yerel zanaatkarlar ve sanayi faaliyetleri için alanların restorasyonu ve oluşturulması,
• Kamu alanlarının geliştirilmesi,
• Mahallelerde sosyo-kültürel, spor, altyapı ve benzer tesislerin oluşturulması ve güçlendirilmesi şeklinde oluşmuştur.

2009 yılından bu yana da bu çalışmalar “Sürdürülebilirlik” hüviyetine bürünmüştür. Çevresel, sosyal ve ekonomik baskılara dayanma kapasitesini sağlamlaştırmak adına yapılan projelere çevre ve sürdürülebilir kalkınma entegre edilmeye başlanmıştır. Yoğun nüfuslu muhitlerde, binaların enerji performansı, su ve biyo-çeşitlilik yönetimi ve atık yönetimi, sosyo ekonomik tesisler haline gelmiş ve yapı, iş entegrasyon işletmeleri vb. alanlarda inşaat sektöründe yeni çevresel işlemler geliştirilmiştir. Bu bağlamda Escaut-Meuse bölgesinde pilot olarak ekolojik bina yapımı gerçekleştirilmiştir. Yapımı henüz tamamlanan bina ileride sosyal konut olarak hizmet verecektir.  

Yapılan tüm çalışmalarda; sektörler arası işbirliği yapılmış yöre halkı da aktif olarak katılarak sorunlarını ve dileklerini belirterek çalışmaları yönlendirmiştir. Yapılan planlama çalıştayları halka açık olarak gerçekleştirilmiş ve halk her şeyden haberdar edilmiştir. Ayrıca Louvain-la-Neuve Üniversitesi de çeşitli araştırmalarla (sosyolojik, şehir planlama v.s. konularında) katkıda bulunmuştur Yapılan tüm bu çalışmalarda Brüksel Sağlıklı Kentler Koordinatörlüğü de aktif olarak görev yapmıştır.
 
Molenbeek- Escaut – Meuse bölgesinde yapılan çalışmalar şu şekilde planlanmıştır:

• Konutlandırma: Yeni 16 ev inşası ve eski 12 evin restorasyonu, Gelecekte oluşturulacak olan meyve – sebze Pazarı girişi için bina yapımı.
• Halka açık ve yeşil alanlar, parklar: Mahallenin kendine özgü doğasına uygun tasarım.
• Demiryolu çevresini geliştirme: Demiryolu eteklerinde sebze bahçeleri; Tour & Taxis – Laeken hattı boyunca yürüme ve spor alanları oluşturma.
• Ağaç dikimi ve çocuklar için bir ya da daha fazla oyun alanı geliştirmek.
• Kaldırımları iyileştirmek: Araçların kaldırımları park etme ya da ilerleme için kullanılmasını önlemek için her yerde kaldırım kenarlarının yüksekliğinin artırılması.
• Yeterli ve dayanıklı çöp kutuları tedarik edilmesi.
• Yaşlı insanlar için banklar ve minik çocuklar için güvenli alanlar tesis edilmesi.
• Meuse caddesinin yeşillenmesi.
• Eski demiryolu hattı boyunca 24.000 m²’lik yeşil alan oluşturulması.
• Jubilee Bulvarının yeniden geliştirilmesi: Yollar, ışıklandırma, güvenlik.
• Kamu alanlarının restorasyonu.
• Bölgesel bisiklet yolunun yeniden düzenlenmesi.
• Kaldırımların genişletilmesi.
• Oyun kütüphanesi, çok amaçlı oda, oyun kiralama hizmeti merkezi beraberinde çocuk oyun alanı ve tüm yaş grupları için toplanma yeri.
• Toplum Merkezinin yeniden elden geçirilmesi; yeni bir alt yapı ve yeni ekipmanlar.
• Ciddi finansal zorluk yaşayanlar için düşük fiyatlar üzerinden gıda, temizlik, hijyen ve tekstil ürünleri temin ederek halk pazarından temin edilmesini sağlamak.
 

 

Gerek seminerlerden alınan bilgiler ve gerekse arazi çalışmaları yapılarak yukarıda bahsedilen çalışmaların bir bölümümün de yerinde gözlenmesiyle Brüksel’de düzenlenen DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı; Sağlıklı Kentsel Çevre Alt Ağ toplantısında İzmir’de yapılan çalışmalardan da bahsedilerek Belediyemizce yürütülen projelerin bir bölümü de sunularak bilgi paylaşımı yapılmıştır.