Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Konferansı Mayıs 2012'de Trabzon'da yapıldı.
Geri

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TRABZON’DA TOPLANDI...

Sağlıklı Kentleşme ve Kentsel Dayanıklılık…

İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı’na TAM NOT…

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 16. Olağan Meclis Toplantısı’nın da düzenlendiği Konferans, Trabzon Belediyesi’nin ev sahipliğinde 03-04-05 Mayıs 2012 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşti. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu yılki Konferansı’nda “Sağlıklı Kentleşme ve Kentsel Dayanıklılık” temasını işledi. Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyelerin başkan ve yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun’da katıldı.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Konferans’a, İBB Meclis üyesi Talat KARASU, Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Özlem TUĞAÇ ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aylin CENGİZ YEL katıldı. 16. Olağan Meclis Toplantısı’nda Talat KARASU Sağlıklı Kentler Birliği Encümen ve Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

Konferans’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler Proje Ofisi öncülüğünde, üniversitelerden akademisyenlerin, uzmanların, sivil toplum örgütü üyelerinin ve meslek odaları temsilcilerinin yer aldığı 145 kişilik gönüllü ordusuyla hazırlanan “İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı” üye belediyelerin yöneticileri ve akademisyenlerle paylaşıldı. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan ve daha önceki yıllarda basımı yapılan İzmir Kent Sağlık Profil kitabı gibi İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı’nın da diğer üye belediyelere klavuz niteliği taşıyacağı belirtildi. Üye belediyelerin yöneticileri ve akademisyenlerden tam not alan Plan, sağlık stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma için yerel ve ulusal düzeydeki stratejileri içeriyor. ‘Herkes için Sağlık’ ilkeleri doğrultusunda tüm insanların tam kapasitelerini gerçekleştirme hakkı ve fırsatına sahip olması gerekliliğinden hareketle sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesine yön veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi “İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı” ile kent içindeki tüm sektörlerin sağlık ve yaşam kalitesi konularında odaklanarak ortak bir platform geliştirilmesini, böylece sağlıkla ilgili tüm faaliyetlerin entegre edilmesini amaçlıyor.


İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı’nda; nüfus ve göç, halk sağlığı ve politikaları, spor, istihdam, planlama ve imar, barınma ve konut, kent güvenliği, ulaşım, enerji kullanımı, su ve hava kalitesi gibi başlıklara yer veriliyor. Planda ayrıca, körfez biyoçeşitliliği ve körfez kirliliği, atıklar, gıda güvenliği, yeşil alanlar, sulak alanlar, radyasyon ve elektromanyetik kirlilik, korunmaya muhtaç çocuklar ve gençler, yaşlı nüfus, kadın nüfus ile engelli nüfus konuları da ele alındı.

Akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini paylaştığı toplantıda İstanbul-Adalar, Mersin-Tarsus ve İzmir-Urla Belediyeleri’nin birliğe üye olmasıyla SKB üye sayısı 45’e çıktı.

Konferans’taki oturumlarda “Afetler ve Kentsel Alanlara Etkileri” konusunda yapılan oturumda İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu’nun başkanlığında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, afetlerin kentlere ve yapılara etkilerini, İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise belediyelerde afet yönetimi konusunu işledi. İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mater de ‘Kentsel planlamada yerbilimi çalışmaları ve etkileri’ konulu bir sunum yaptı. “Kentsel Risklerin Azaltılması” konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdem Saker’in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Ertürk, “Kentsel Risklerin Azaltılması Açısından Kent Ekolojisi’nin önemi” konulu bir sunum yaptı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ise “Elektromanyetik Alanların Kent Sağlığına Etkileri” konulu bir sunum yaparak bu alanda bugüne kadar gerçekleştirilmiş araştırma ve makaleleri paylaştı. İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Yaylalı’da “Bina Üretim Sürecinde ve Yapı Stoğunun Geleceğe Taşınmasında Bilinçlendirme” konulu bir sunum yaparak konukları bilgilendirdi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cenap Sancar “Kentsel Vadilerde Doğal Afet Riskleri ve Tedbirleri”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal “Doğal Afet Riski ve Kent Yoksulları: Çanakkale Örneği” ve İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Seda Kundak’da “Afetlere Karşı Kentsel Direncin Oluşturulması” konulu birer sunum yaparak bilgi ve deneyimler paylaşıldı.