Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Bursa'da toplandı.
Geri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 04-05-08 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleşen meclis toplantısı Bursa’da yapıldı. Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, Sağlıklı Şehir Proje Koordinatörleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliğine üye kentlerle bir araya geldi. 


Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İBB meclis üyelerinden Levent KÖSTEM, meclis üyesi Talat KARASU ve Sağlıklı Kentler Proje ofisinden Aylin CENGİZ YEL katılarak Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Meclis toplantısı Sağlıklı Kentler Birliği’nin bugün ulaştığı nokta ve gelecekteki hedeflerinin belirlendiği bir panelle devam etti. Panelde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş’in “Kentleri Sağlıklı Yönetmenin Anlamı” başlıklı sunumunun ardından panel, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Bekir Parlak’ın “Sağlıklı Kentleşme Perspektifinden Kentlileşme ve Kentli Hakları” başlıklı sunumuyla sürdü. Parlak’ın ardından söz alan Doç. Dr. Didem Evci, “Sağlıklı Şehir Olma Öyküsü, Yerel Yönetimler Sağlık İçin Neden Önemli?” konulu bir sunum gerçekleştirdi.