Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 4.Yıl Konferansı Kocaeli'nde yapıldı.
Geri

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 4. Yıl Konferansı 9–10–11 Ekim 2008 tarihlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği” konulu konferansa İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza GÜLERMAN, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Hülya GÜVEN ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Yeşim MÜDERRİSOĞLU katıldı.


Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi V. Faz ana konularının ele alındığı toplantıda akademisyenler ve üye belediyelerin tecrübeleri ele alınarak değerlendirilmiş, belediyelerin çalışmalarına yön verici, uygulamaya yönelik görüş ve öneriler ile üye belediyelerince uygulanmış örnek çalışmalar yer almıştır.

Konferans “Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği” konulu Politikacılar oturumuyla başlayarak, “Eşitlik ve Katılımcılık”, “Ekonomik ve Sosyal Dışlanma, Dezavantajlı Gruplar” konulu oturumlarla sona erdi. Ayrıca konferansın ikinci günü, farklı konularda birbirine paralel olarak 2 Çalıştay gerçekleştirildi. 1.Çalıştay Sağlıklı Şehir Planlaması ana başlığı altında, kentsel tasarım, çevre sağlığı, kentsel dönüşüm, ulaşılabilirlik, konut, yeşil alanlar, sürdürebilirlik konuları kapsamında, 2.Çalıştay ise “Yaşam Tarzları” ana başlığı altında, aktif yaşam, fiziksel aktivite, beslenme, internet, obezite, engelliler, tütün, alkol, uyuşturucu, ruh sağlığı konularında yapıldı.