AB Projesi CITYFIED İzmir'de...
Geri

AB 7. Çerçeve Programı kapsamında “Akıllı Şehirler Alanında Enerji Etkin Binalar” çağrısı altında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı “Replicable and Innovative Future Efficient Districts and Cities”, kısa adıyla CITYFIED (Geleceğin Yinelenebilir ve Yenilikçi Etkin Bölgeleri ve Kentleri) Projesi kapsamında 9 ülkenin uzmanları 24-26 Mart 2015 tarihlerinde İzmir’de bir araya geldi.

        

Uygulama kentleri olarak seçilen Soma (Türkiye), Lund (İsveç) ve Laguna da Duero (İspanya) şehirlerinin bulunduğu CITYFIED Projesi’nin ikinci toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti. Enerjide önemli derecede tasarruf sağlayacak sistemleri öngören ve karbondioksit gazı azaltılmasını hedefleyen proje çerçevesinde, İsveç’in Lund kentinde gerçekleşen ilk buluşmanın ardından İzmir’deki toplantıya Estonya, Polonya, İsveç, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika ve Türkiye’den konunun uzmanları katıldı.

       

CITYFIED Projesi; şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit gazı azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyonu (uygulama ile işleyişin görülmesi) hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi (retrofitting) ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna da Duero (İspanya), Soma (Türkiye), Lund (İsveç) kentlerinde uygulama bölgeleri oluşturulmuştur. Bu üç uygulama kentinden elde edilen proje sonuçlarının yaygınlaşması amacıyla İzmir’in de yer aldığı Botkyrka, Firenze, Ludwigshafen, Málaga, Napoli, Rovereto, Salerno, Udine, Valladolid, Värmdö gibi 11 Avrupa kentinden oluşan CITYFIED Kentler Kümesi oluşturulmuştur. Kentler kümesi kapsamında çalışma alanı olarak Mavişehir / 1.Etap konutları sahası seçilmiştir. Seçilen alan ile ilgili enerji verimliği ve yenilenebilir enerjiler konusunda binaların verileri üzerinde modellemeler yapılarak alanınla ilgili bir fizibilite çalışması ortaya çıkarılacaktır. Alandaki iyileştirme potansiyeli tespit edildikten sonra proje yürütücüsü tarafından kentimiz için bir uygulama modeli oluşturulacaktır. Bu model, mali önlemleri ve iyileştirmeyi engelleyen bariyerlerin tanımlanmasında içerecektir. Çalışılan sahada fiziksel olarak bir iyileştirme yapmak zorunluluğu yoktur; fakat yapılan çalışmalar kent içerindeki benzer özellikteki alanlar için yinelenebilir model oluşturacaktır.