"Karbon Emisyon Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı"
Geri

“Karbon Emisyon Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” Hazırlığı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğayla bütünleşik sistemleri hayata geçirerek yaşam kalitesini geliştiren sürdürülebilir bir kent yaratmak hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara yönelik Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi” (Covenant of Mayors) gereği “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı hazırlama çalışmalarına başlamıştır.

Küresel ölçekte artan enerji tüketimine bağlı olarak sera gazı salınımlarında ciddi artış yaşanmaktadır. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salınımlarının kaçınılmaz etkisi iklim değişikliği günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Sera gazının azaltımına yönelik kent ve ülke ölçeğinde çeşitli koalisyonlar oluşmaktadır.


Sürdürülebilir Enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan, Belediyemizin de taraf olmayı resmen kabul ettiği “ Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi” (Covenant of Mayors) gereği “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlanması için gerekli çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu sözleşmeyle Belediyemiz 2020 yılına kadar karbondioksit salınımını % 20 azaltma hedefine ulaşmak için yetki alanları içerisinde enerji verimliliğini artırmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı gönüllü olarak taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü yerine getirmek için hazırlanmakta olan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) için destek hizmeti alınmaktadır.

    

Bu kapsamda 11.08.2015 tarihinde İzmir Sanat Merkezinde, SEEP Raporu hazırlamak amacıyla üniversiteler, meslek odaları temsilcileri ve belediye birimlerinden görevlendirilen personellere yönelik geniş katılımlı eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantının ilk etabında iklim değişikliğine neden olan ekonomik siyasi arka planın ne olduğu, yerel yönetimlerin nasıl “iklim dostu dönüşüm” gerçekleştirebileceği konularında bilgi verilmiş olup, bu dönüşümü gerçekleştirmek için kent genelinde stratejik ve teknolojik entegresyonun sağlanması önemi vurgulanmıştır. Avrupa kentlerinde uygulamaya konulan SEEP raporlarının incelenmesinin ardından entegre karbon yönetimi ve getirileri, karbon envanterinin çıkartılması, hesaplama metodolojisi ve karbon salınımı azaltım planının oluşturulmasına yönelik ön bilgi verilmiştir. Karbon Emisyon Envanterinin ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanması için veri toplama sürecine girilen projenin; bir sonraki etabında azaltım seçenekleri belirlenip, kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya konulmasına yönelik ortak akla ulaşmak için çalıştay düzenlenecektir.


Hazırlanmakta olan bu rapor ile İzmir Büyükşehir Belediyesi gelecekte kurumsal ve kentsel karbon ayakizi ölçme ve izleme sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirebilecektir. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahip olan İzmir ilinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve enerji verimliliğinin toplumun tüm kesimlerinde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. İzmir, yüksek yaşam kalitesi ve refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu sunabilen ve iklim değişikliğiyle mücadele eden bir kent olma yolunda ilerlemektedir. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma, gerek Türkiye’ye gerekse de içinde bulunduğu bölgeye örnek teşkil edebilecek çalışmalar arasında yer alacaktır.