"Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Çalıştayı"
Geri


“Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlıklarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 kurumdan 70 uzmanı 26 Kasım 2015 tarihinde Havagazı Fabrikası'nda bir araya getirerek “2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımını yüzde 20 azaltma” hedefini masaya yatırdı.

Çevre yatırımlarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “iklim dostu” bir kent yaratmak için yeni ve önemli bir çalışmaya daha imza attı. Sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanması için “Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi”ne taraf olan ve 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımını en az yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt eden İzmir’in yerel yönetimi, “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlıkları çerçevesinde 26 kurumu temsil eden yönetici ve akademisyenlerden oluşan 70 kişilik topluluğu bir araya getirdi. “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Çalıştayı”yla şekillenen eylem planının Ocak ayı içinde tamamlanacağı bildirildi.

Sera gazı etkisi azaltılacak
Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki çalıştayda bir araya gelen uzmanlar, “Kentsel Yapılı Çevre”, “Ulaşım”, “Sanayi ve Hizmetler”, “Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi”, “Atık ve Su Yönetimi”, “Tarım ve Orman” olmak üzere 6 sektörü masaya yatırdı. Kentteki sera gazı etkisini azaltacak strateji ve politikaları ortaya koymak ve eylem planına katkı sağlamak için geç saatlere kadar süren çalıştayda “Ulaşım” sektörünün moderatörlüğünü D.E.Ü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Tanyel, “Kentsel Yapılı Çevre” sektörünün moderatörlüğünü Makine Mühendisleri Odası’ndan Melih Yalçın,
 “Tarım ve Orman” sektörünün moderatörlüğünü Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Salih Ertan, “Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi” sektörünün moderatörlüğünü Prof. Dr. Metin Çolak, “Atık ve Su Yönetimi” sektörünün moderatörlüğünü Prof. Dr. Adnan Akyarlı, “Sanayi ve Hizmetler” sektörünün moderatörlüğünü ise D.E.Ü İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tanyeri yaptı. 

           
Daha sağlıklı bir İzmir için..
İzmir Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Orman, Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri, EBSO, İTO, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, meslek odaları, üniversitelerin ilgili birimlerinden uzmanların katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran, iklim değişikliği ile mücadelede İzmir’in sürdürülebilir geleceğini planladıklarını söyledi.“Eylem Planı” rehber olacak
Devran, “Önemli olan, çevre kirliliği oluşmadan kaynakları etkin şekilde kullanarak sürdürülebilir çevre yaratmak. Bu amaçla ‘Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Müdürlüğümüzü’ kurduk. Okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Belediyemizin birçok faaliyetinde yenilenebilir enerji kullanılması yönünde çalışmaları destekliyor ve bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de taraf olduğu “Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi” gereği “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Devran konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sözleşme kapsamında kentte 2020 yılına kadar karbondioksit salınımını yüzde 20 azaltma hedefi ile çalışmalar sürdüreceğiz. Rehberimiz de ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ olacak. Çalışmanın ilk adımı olan enerji seragazı envanterlerini tamamlama aşamasına geldik. Farklı sektörlerde ortaya çıkan enerji ve karbon yoğunluklarını azaltma planının da içinde yer aldığı Eylem Planı’nı Ocak ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Plan onaylandığında belirlenen hedefler ve stratejiler doğrultusunda hemen çalışmalara başlayacağız”.