İzmir Sağlıklı Kentler Projesi
Geri

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB); kent sağlığına ilişkin tüm verilerin tek bir merkezde toplanması sonucu doğru kararlar alınmasını, doğru yatırımlar yapılmasını, dolayısıyla sınırlı olan kaynakların doğru kullanılmasını ve en önemlisi İzmir halkına verilen hizmetlerin eşitlik ilkesi çerçevesinde ve yaşam kalitesini yükseltme doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak ve kentteki karar vericilerin sağlık konusunu gündemin ilk sıralarına yerleştirebilmesi amacıyla 08.05.2006 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.01-02.314 numaralı Meclis Kararı ile 02.06.2006 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik başvurusunda bulunmuş ve 08.09.2006 tarihinde üyeliğe kabul edilmiştir.

İBB tarafından, Sağlıklı Kentler Proje Ofisi çalışmalarının belirli bir disiplin ve işbirliği içerisinde uzman kadrolar tarafından ortak bir platformda yapılmasını sağlamak ve sağlıklı verilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak üzere, T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi (EÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Yaşar Üniversitesi (YÜ) ile 07.05.2007 tarihinde bir protokol imzalanarak proje ortaklığı gerçekleştirilmiştir. Protokol gereği tüm proje ortakları “Sağlıklı Kentler” hareketini geliştirmek üzere birer koordinatör atamıştır.

Sağlıklı Kent Platformu oluşturmak üzere; Haziran 2007 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına platforma davet mektubu gönderilmiştir. Atanan temsilcilerle yapılan bilgilendirme toplantıları sonucunda akademisyenler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, Meslek odaları, Belediye ve Valilik temsilcileri ile çalışma grupları oluşturulmuştur.