İzmir Kent Sağlık Profil Güncellemesi 2009
Geri

 Sağlıklı Kent yaklaşımının sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelişmeleri gözleyebilmek için hazırlanmış olan İzmir Kent Sağlık Profil kitabının 2009 yılı verileriyle güncellenmesine bu başlıklardan erişebilirsiniz.

1.
  Giriş
2.  Sunuş
3.  İçindekiler
4.  Sağlıklı Kentler Projesi
5.  Smyrna'dan İzmire
6.  Projenin Sınırları
7.  Çalışmanın Kısıtlılıkları
8.  Nüfus ve Göç
9.  Sağlık Durumu
10. Yaşam Tarzı
11. Sosyoekonomik Durum
12. Fiziksel ve Sosyal Altyapı
13. Fiziksel Çevre
14. Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri
15. Dezavantajlı Gruplar
16. Tablolar
17. Şekiller
18. Haritalar
19. Kısaltmalar
20. Kaynakça
21. Hazırlayanlar Profil 2007
22. Hazırlayanlar Profil Güncelleme 2009